Upptäckarscout

Ett vindskydd fotat på natten

Upptäckarscouterna är de som går i klass 4-6.  För upptäckarscout är fokus:

  • Nyfikenhet
  • Upptäcka
  • Natur
  • Individen
  • Gruppen

Upptäckarscout träffas onsdagar jämna veckor mellan kl 18:30 och 20:00.

I upptäckarna forsätter vi precis som i spårarna att jobba med scoutmetoden, ”learning by doing”. Det vi gör på kvällarna är mer utmanande och fokus är att utvekla såväl gruppdynamik som individuelt ansvarstagande, givetvis under mycket skratt och lek. En viktig del av upptäckarscout är patrulltanken, gruppen är indelad i mindre patruller med egna ledare. Patrullen följs åt under hela spårar- och upptäckartiden, så långt det är möjligt, och leker och lär tillsammans.

Vi gör många olika saker på kvällarna, exempel kan vara: Matlagning inne såväl som ute. Hantverk och pyssel i läder, ull, pärlor och mycket annat. Eldning både för trevnad och matlagning. Öva på kniv/yxa/såg och surrningar. Samt saker som första hjälpen, sårvård och grundläggande orientering. Varje scoutkväll har vi en andakt tillsammans.

Förutom de vanliga kvällarna åker upptäckarna på hajker och läger. Hajkerna på vår- och höstterminen är oftast en natt och kan variera i svårighetsgrad och äventyrlighet. Medan lägren på sommaren är längre och helt utomhus med eget byggt kök.

Upptäckare innefattar årskurs 4 till 6 även om patrullen kan gå upp vårterminen i 3an beroende på åldersindelningen i patrullen.  Ledare i upptäckargruppen är: Andreas, Daniel, Jan, Per-Anders och Staffan.

Ansvarig ledare och kontaktperson: Staffan Andersson 0730-78 55 56