Spårarscout

20150429_194445Spårarscouterna är den yngsta scoutgruppen i kåren och går i klass 1-3.  För spårarscout är fokus:

  • Nyfikenhet
  • Prova
  • Natur
  • Fantasi
  • Roligt

Vi arbetar i patruller och försöker tillämpa principen ”learning by doing”, att barnen själva ska få prova att göra saker med hjälp av ledare. Det kan handla om att tända sin första eld, hantera täljkniven och göra en grillpinne, skapa något med sina händer, hitta fram i skogen, lösa en utmaning där man får använda sin kropp och samarbeta för att lösa en uppgift. Vårt mål är att det ska finnas utrymme för lek och bus men också lugn och att se och lyssna på varandra. Det kan vara en utmaning när barnen har varit i skolan en hel dag, men vi gör vårt bästa för att ge utrymme för både röj och ro. Vi har en andakt varje kväll, där barnen även får ställa frågor.

Spårarscouterna träffas samtidigt med upptäckarna, onsdagar jämn vecka 18.30-20.00. Samverkan mellan grupperna är viktig. Dels genom att syskon kan åka till scouterna samtidigt, dels genom att ledargruppen kan ha hjälp av varandra.

Föräldrar är varmt välkomna att medverka på olika sätt i spårarscout. Att bara stanna kvar och aktivt delta i kvällens aktiviteter som vuxen är en god resurs. Vi försöker göra så att föräldrar är med i patrullerna, men i första hand inte i sitt eget barns patrull. Det hjälper barnen att växa och som vuxen får man också en annan utmaning.

En gång per termin är det hajk. Det innebär ”att sova över med scouterna”. På hösten oftast i eller vid Guntorps Missionskyrka. På våren åker vi ofta någon annan stans på äventyr. Vid hajker kan man alltid välja att sova ute eller inne. På sommaren inbjuder vi att följa med på ett scoutläger. Spårarscouter deltar oftast 1-2 nätter. På läger är vi (nästan) 100% ute och bygger upp ett kök för matlagning, reser tält eller vindskydd för alla. Föräldrar och syskon är varmt välkomna att delta vid scouthajk och läger. Antingen som ledarresurs eller som patrullen ”Dinosaurien” där småsyskon blir mini-dino. För planeringens skull behöver vi veta vilken tid ni är med. Bäst är om ni kan vara med hela hajken/lägret. För barn som är osäkra på om övernattningen är en god idé kan det vara en hjälp att komma och sova över med sitt barn. Ett annat alternativ är att hämta sent på kvällen och komma tillbaka till frukost. Då får barnet ändå känna på vad hajk eller läger är.

Ledare och ledarscouter i Spårarscout är Eva, Daniel, Elin, Emma, Linus. Fler ledare är välkomna!