Equmeniascout Guntorp

Scouterna i Guntorp startade 1996 och kåren har idag ca 80 aktiva scouter i olika åldrar. Välkommen att bli en av oss!

Guntorps SMU är en del av Equmenia. Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation, som står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan (tidigare Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innebär rent konkret runt 450 föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige. Genom Equmenia är scouterna i Guntorps SMU en del av Equmeniascout  (tidigare SMU-Scout) och en del av Scouterna i Sverige och därmed även en del av världsscoutförbunden.

Redan från början handlade scouterna om äventyr, att klara saker på egen hand och lära sig att ta ansvar. En stor del av programmet handlar om att vistas ute, att laga mat under enkla förhållanden, bygga lägerkök, lära känna djur och natur, leka och utmana sig själv och gruppen. Det handlar också om internationellt engagemang och rättvisa, skapande och hantverk, sång och drama. Vid varje scoutträff har vi en andakt.

I scouterna betyder patrullen mycket. Det är i patrullen (5-10 personer) man tillsammans med sina kompisar planerar och genomför olika aktiviteter. Varje patrull har ett eget namn och kanske ett patrullrop. I patrullen finns en eller flera ledare med.

Guntorps SMU är en del av Equmenia och är Guntorps Missionskyrkas barn- och ungdomsarbete. Equmenia har bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre!”. Det betyder att vi vill förmedla ett kristet budskap. Varje deltagare är fri att själv ta ställning, att tro eller inte tro. Equmenia är en öppen barn- och ungdomsrörelse där alla kan vara med, oavsett tro. Guntorps MIssionskyrkan har en önskan att vara öppen för dig som är ovan eller van kyrkobesökare. Vår förhoppning är att mötet mellan människor och mötet med Jesus Kristus skall ge mersmak och ny kraft i livet.

Åldersgrupper och tider

  • Spårarscout  – klass 1-3
  • Upptäckarscout – klass 4-6
  • Äventyrarscout – från vårterminen klass 6
  • Utmanarscout – gymnasieåren
  • Roverscout – från 19 år och uppåt

I Guntorp möts spårarscouter och upptäckarscouter på onsdagar, jämna veckor, kl 18.30 – 20.00. Äventyrar- och utmanarscouter möts onsdagar, ojämna veckor, kl 18.30-21.00. Roverscouter är ofta med som ledare och möts själva då och då.

Man blir invigd till spårarscout, upptäckarscout och äventyrarscout. Scoutinvigningen sker i samband med en gudstjänst i Guntorps Missionskyrkan. Tid meddelas i terminsprogrammet. Vid invigningen avger man ett löfte. För spårarscouter är det: ”Jag lovar att vara en god kamrat och alltid göra mitt bästa.” När man blir lite äldre får man som upptäckarscout eller äldre avlägga scoutlöftet som är: ”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.”

Att vara scoutförälder är en möjlighet att dela äventyret tillsammans med egna och andras barn och unga. Du är välkommen att vara med i den omfattning som passar dig och ditt barn. Välkommen på scoutkvällar, på hajk och läger, på scoutgudstjänster och övriga arrangemang. För att verksamheten skall fungera behöver vi vara flera vuxna som deltar. Det finns praktiskt arbete med material, mat, lokalerna, Kilanda marknad, mm som vi hjälps åt med. Det är också roligt att uppleva scouting som familj tillsammans. Alla ledare, utom vår pastor, är ideellt engagerade.  Vi har också ledarföräldrar som är med på onsdagarna eller på hajker. Sedan ett par terminer försöker vi ha en föräldrapatrull när vi åker på hajk och läger, om intresse finns. Välkommen med!

Att vara scout ger goda möjligheter till att utvecklas som ledare, och få ledarutbildning. Man kan börja som hjälpledare i klass 7 och fortsätta som ledarscout. Som äldre tonåring eller vuxen kan man bli invigd scoutledare.

Vad kostar det? Medlemsavgiften är för närvarande 140 kr per person och termin, högst 360 kr/familj. Pengarna går till en gruppförsäkring och till medlemsskap i equmeniascout och Scouterna i Sverige. Till detta kommer avgifter för hajker och läger. För att kunna hålla dessa nere är vi tacksamma för hjälp med transporter, ved, bullar/bröd och dylikt.  Vi vet att familjeekonomin kan vara ansträngd i perioder. Därför har vi principen att alla skall få följa med på olika arrangeman, även om föräldrarna inte har råd. Man kan vid behov tala med föreningens kassör och slippa avgiften men ändå delta.

Välkommen till scouterna i Guntorp!