Kontakt

Församlingens pastor, Tove Lilled

Mobil: 0722 – 28 99 86

tove.lilled@hotmail.se

Församlingens ordförande, Eva Andersson

Hem: 0303 – 33 81 91
Mobil: 0703 – 65- 71 16

eva.ma.andersson@gmail.com

SMU:s ordförande, Staffan Andersson

Hem: 0303 – 33 81 91
Mobil: 0730 – 78 55 56

staffan.guntorp@gmail.com

Bankgiro och Swish

Församlingens bankgironummer är 794-6791
Församlingens swishnummer är 123 588 4556

SMU:s bankgironummer är 840-9831
SMU:s swishnummer är 123 652 7378