Församlingen

Ungdomar stter runt estraden och korset inne i kyrkanGuntorps Missionsförsamling är liten men naggande god. Kyrkan är så mycket större än antalet medlemmar!

”Guntorpare” är många människor i olika åldrar och från olika håll! Det är alla som går in och ut i vår kyrka och möts där.

Alla som delar skratt & gråt, vila & arbete, Guds ord och lovsången, eldarnas rök och värme, lekarnas gemenskap och framför allt mötet med Jesus Kristus!

Guntorps Missionskyrka är en del av Equmeniakyrkan i Sverige. Visionen för Equmeniakyrkan är:
En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Krisuts förvandlar dig, mig och världen. 

Guntorps Missionsförsamling har verkat i Guntorp och bygden runt omkring sedan 1893. Det är med stor tacksamhet vi tänker på dem som började en gång. Det är också med stor nyfikenhet vi ser framåt. Vi ber och arbetar för en god, livfull och viktig framtid för vår kyrka.

Välkommen att ta kontakt eller att besöka vår kyrka! Du hittar vad som händer under aktuella händelser.

Gud välsigne dig

// Guntorps Missionsförsamling