För dig som vill veta mer…

Pionjärarbete i en mer än 100 år gammal församling

Målmedvetet arbete och stor trohet ligger till grund för att Guntorps missionsförsamling är en levande och växande del av Guds rike idag. Som minst var församlingen åtta personer 1995. Idag är  tre av dessa kvar i församlingen. Barn- och undomsarbetet omstartades 1986 och tio år senare 1996 påbörjades äventyret med scouter. Genom scoutarbetet har människor kommit till tro och vuxna följt med sina barn och valt att bli en del av församlingen, som idag har vuxit till 22 medlemmar. Några av oss bor på annan ort (5-6 personer), men resten är efter sin förmåga aktiva i församlingen.

Genom åren har Guntorp fått verka som plantskola för kallelse till tjänst. Vi har idag två pastorer, Annica Lindahl och Ida-Maria Brengesjö, och en blivande diakon, Peter Karlbom, som vuxit upp i församlingen. Det är flera som varit ute som ungdomsledare eller deltagit i APG29.

Från 60-talet och framåt har Guntorp delat pastor med Älvängens Missionsförsamling och haft 15% av tjänsten. Men 2011 meddelade de att de önskade en egen heltid och vi stod rådvilla. Efter bön och kontakter öppnades möjligheten att ansöka om pionjärbidrag vilket vi fick för perioden 2012-2015. Tack vare det har vi kunnat ha en pastor, Lars Gunther, anställd på 50%. Han kommer sluta sin tjänst hos oss under vintern/våren 2106.  Tack vare ett generöst pionjär/församlingsbidrag från Equmeniakyrkan kommer vi kunna anställa en efterträdare till Lars, som vi tror i alla fall i tre år.

Mer om platsen

Guntorps missionskyrka ligger lantligt i norra delen av Ale kommun, som är en växande kranskommun till Göteborg. Älvängen och Skepplanda är våra närmsta samhällen (ca 7-8 km) och i Älvängen finns den mesta service man behöver till vardags. Med pendeltång och E45 är resvägen till Göteborg ca 30 minuter och till Trollhättan ca 40 minuter. Ale har blivit mer attraktivt och det byggs nya bostäder och affärer.  Församlingen kan inte erbjuda en s.k. pastorsbostad. Det finns lägenheter att hyra i samhällen runt omkring. (Det kan ev finnas möjlighet att bo inneboende eller i en minilägenhet närmre kyrkan, i väntan på eget boende.)

Scouterna i Guntorp kommer från många håll. Dels från skogarna runt kyrkan, dels från Skepplanda och Alafors samhällen och några från Älvängen. Vi har kontakter med fyra skolor, i Skepplanda och Alafors. På landsbygden där kyrkan ligger finns ett kontaktnät mellan oss, Svenska kyrkan, LRF, Kilanda byalag, Ryds IF och röda korset. Tillsammans arrangerar vi Kilanda marknad varje år, en folkfest för alla åldrar.

Det ekumeniska samarbetet i KINA är gott. KINA består av Svenska kyrkans församlingar i Skepplanda pastorat (Skepplanda, Hålanda, Lödöse, Nygård) och Starrkärr pastorat (Starrkärr/Kilanda, Älvängen, Nol), Equmeniakyrkan Älvängen och Smyrnakyrkan (pingst) Älvängen. En tradition av gemensamma arrangemang finns med ungdomssamlingar (Omega) och bibelstudiekvällar. Anställda medarbetare möts var 6’e vecka vilket ger en gemenskap med kollegor i närområdet. Vi och vår nuvarande pastor har nära samarbete med Equmeniakyrkan Älvängen, bl.a. genom pastor Leif Jöngren.

Med önskan om Guds välsignelse

//Guntorps Missionsförsamling med vänner