Predikan

På sjunde dagen vilade Gud – Sommarhälsning från pastor Tove!

Mitt i sommaren får du här en hälsning från vår pastor Tove Lilled. Allt gott  önskar vi dig!

Text programblad juni-aug 2018.doc

Den samariska kvinnan, skam och skuld

Predikoutkast 2016-01-17 av Lars Gunther

Inledning

Livet kan utvecklas i många små steg – till det bättre och sämre. Livet kan verka inkört i banor man inte kommer ut. Ibland inträffar det livsförvandlande mötet som vänder allt.

Joh 4:4-42

Jesus och kvinnan vid brunnen

Ett oplanerat möte (4-8)

4Han måste ta vägen genom Samarien 5och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. 6Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen.

7En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.” 8Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat.

Hur blev detta möta av?

 • Inte Andens ledning, men Guds försyn
 • Det ordinära kan lyftas till något extraordinärt

Ett gränsöverskridande möte (9 + 27)

9Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.)

Mötet skedde trots att dåtidens sociala regler borde stoppat det.

 • Etniska gränser
 • Religiösa gränser
 • Könsgränsen

Ett gudomligt möte (10-15)

10Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” 11Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? 12Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” 13Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.” 15Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.”

Mötet öppnade nya rymder.

 • Om du visste…
 • Kvinnan visade ingen full förståelse, men en bön om livets vatten

Ett avslöjande möte (16-18)

16Jesus sade: ”Gå och hämta din man.” 17Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.” Jesus sade: ”Du har rätt när du säger att du inte har någon man. 18Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning.”

Ett känsligt möte (19-20)

19Kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du är en profet. 20Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem.”

Det brände till. Man kan tolka kvinnans fråga som en undanmanöver.

Ett livsförvandlande möte (21-26)

21Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. 24Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25Kvinnan sade: ”Jag vet att Messias kommer” (alltså den Smorde) ”och när han kommer skall han låta oss veta allt.” 26Jesus sade till henne: ”Det är jag, den som talar till dig.”

Ett inspirerande möte (27-38)

27I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. 28Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: 29”Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” 30De gick ut ur staden för att söka upp honom. 31Under tiden sade lärjungarna till honom: ”Rabbi, kom och ät.” 32Han svarade: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” 33Lärjungarna sade då till varandra: ”Kan någon ha kommit med mat till honom?” 34Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. 35Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. 36Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. 37Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. 38Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.”

Mötet inspirerade på flera sätt

 • Kvinnan blev inspirerad
 • Jesus fick ”näring”. När man tjänar i sin gåva kan man möta motstånd, men

Ett imponerande möte (39-42)

39Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: ”Han har sagt mig allt som jag har gjort.” 40När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. 41Många fler kom till tro genom hans egna ord, 42och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.”

Varför kom hon ensam mitt på dagen?

En utstött kvinna, en kvinna med skam.

Men vems var felet – bara män kunde ta ut skilsmässa i dåtidens samhälle!

En manslukerska eller ett ”serie-offer”?

Kanske någon som vågade tro på kärlek trots besvikelser?

Nja, romantisk kärlek var inte så avgörande för äktenskap på den tiden. Men hon behövde social trygghet.

Hur fungerar skam?

Du skäms inför någon – aldrig i ensamhet

Skammen har en i grunden positiv funktion – skamlöshet är ingen dygd och grupper utan skam-mekanismer slutar att fungera – grupper måste kunna uttrycka sitt ogillande av beteenden som skadar gruppen

Den som allierat sig med fienden i spionfilmer har gjort något skamligt

Skammens motsats är heder, att sätta värde på, att visa respekt

Vad skäms du över?

När skammen riktas mot människor och inte mot beteenden så blir det fel

Sund skam är kopplad till ett beteende och är inte permanent

Men skam kan bli diffus – hela jag är skamlig – och permanentas

Offer påförs ofta skam därför att förtryck är en mekanism som ligger påförandet av skam nära

Exempel: Många skäms över att ha varit mobbade

Normsystem kan förfelas

Skam och heder kan påföras enligt förvridna värdesystem – därför kommer vår lojalitet mot Kristus gång efter annan innebära att vi riskerar andras ogillande. Då behöver vi en sund inre trygghet som gör att andras påförande av skam och heder, ogillande och beröm, inte styr oss.

Förmaningens välsignelse

Vi måste ha mekanismer för att reglera acceptabelt beteende

Övervakningskamerorna blir fler för att det positiva sociala trycket inte fungerar (”We are Stockholm”)

Vad exakt gjorde jag för fel?

Och det måste vara något jag rimligen kunde gjort annorlunda.

Skuld

Konkretiserad skam

Flyttar från magen till bröstet

En specifik synd – något jag skulle gjort eller inte borde ha gjort

Skuld kan bekännas och förlåtas

Skam kan inte ”förlåtas” – ”förlåt att jag finns” är ingen god bekännelse

Äkta och falsk känsla av skuld

Vilka röster ger du makt?

1Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. 2Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. 3Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. 4Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. 5Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. (1 Kor 4:1-5)

Inte domen till frälsning eller förtappelse, utan värderingen av vårt förvaltarskap.

Det finns en separat bedömning av våra insatser, vår tjänst för Gud.

Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. (1 Kor 3:14-15)

Frihet från omvärldens förtryckande tyranni av skam och heder, ogillande och gillande, kan vi få på två sätt:

 • Förhärdelse – att bli skamlös, okänslig
 • Genom att lära känna den yttersta verkligheten

”Om du bara visste vem jag är”

Gudsmötet är verklighetsterapi

Lovsången är verklighetsterapi

När jag sjunger ”Du (gud) är den högste” så upphöjer jag värdet av det Gud säger om mig och relativiserar värdet av alla andra röster.

Ju större Gud blir för mig, desto starkare blir jag!

 

Guntorp och Efesos

Under min (Lars Gunther) sista tid som pastor i församlingen kommer jag att predika och undervisa utifrån församlingen i staden Efesos i Nya Testamentet. Det finns många intressanta beröringspunkter mellan oss idag och de kristna i Efesos då.

Jag har gjort en genomgång över bibeltexter om Efesos, med betoning på Paulus relation till församlingen: Paulus och Efesos. Läs gärna dessa texter som ett eget studium.

“Jag är” (Jesus är Gud)

Fördjupning till tonårsandakten den 20/5. De flesta länkarna nedan går till Biblehub som hjälper till med en ordagrann analys av texten.

Jahve = Jag är

I GT finns det en presentation av Gud som Jahve, JHWH (Jehovah). Namnet betyder “jag är”. Vi säger oftast “Herren”.

Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.”

(2 Mos 3.14)

Guds namn förekommer också i sammansatta former. Exempel:

 • Jahvé Jireh (1 Mos 22:14). Herren förser, har omsorg, ser [oss].
 • Jahvé Rapha (2 Mos 15:26). Herren helar.
 • Jahvé Nissi (2 Mos 17:15). Herren [vårt] segerbanér.
 • Jahvé Sebaot (flera ställen). Herren, härskarornas [Gud].
  (Den “allsmäktige” är en felöversättning.)
 • Jahvé Shalom (Dom 6:2223). Herren vår fred (frid, harmoni).
 • Jahvé Roi (Psalt 23:1). Herren [min] herde.
 • Jahvé Tsidkenu (Jer 23:6). Herren [vår] rättfärdighet.
 • Jahvé Mekadishkim (4 Mos 20:8). Herren vår helighet.

Jesus är Jahve

Hur många av dessa har en direkt motsvarighet på Jesus i Nya Testamentet? De enklaste:

 • Han är vår fred (Ef 2:14). Se också Joh 16:33.
 • Jesus är den gode Herden (Joh 10:11, 14).
 • Han är vår rättfärdighet, och helighet (och vishet – 1 Kor 1:30).
 • I Jesus har vi vår seger (1 Kor 15:57).

(De andra kan tillämpas indirekt på Jesus.)

I Johannes använder Jesus formeln “jag är” flera gånger:

 • Jag är livets bröd (Joh 6:35)
 • Jag är världens ljus (Joh 8:12)
 • Jag är den gode herden (Joh 10:11, 14)
 • Jag är grinden (Joh 10:9)
 • Jag är uppståndelsen och livet (Joh 11:25-26)
 • Jag är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6)
 • Jag är vinstocken, ni är grenarna (Joh 15:1)

Några av dessa så gör han en övertydlig referens till GT:s namn på Gud. I grundtexten står det bara “jag är” i dessa verser. Tillägget “den jag är” är ett sätt att förtydliga, men det gör referensen till Jahvé mindre uppenbar..

 • Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder. (Joh 8:24)
 • Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att jag är den jag är. (Joh 13:19)
 • Och Jesus sade: ”När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig. (Joh 8:28)

Jesus är Gud

Nya testamentet kallar uttryckligen Jesus för Gud:

 • Och Ordet var Gud (Joh 1:1)
 • Den ende Sonen, själv Gud… (Joh 1:18)
 • “Min Herre och min Gud” (Joh 20:28 – sagt av Tomas, men Jesus tillrättavisar honom inte. Notera att änglar alltid vägrar låta sig identifieras med Gud.)
 • Från dem [judarna] kommer Kristus som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet, amen. (Rom 9:5).
 • …tack vare nåden från vår Gud och herre Jesus Kristus. (2 Thess 1:12).

Jesus blir tillbedd som Gud:

 • Kombinera Upp 1:17f med 4:10
 • Och Upp 5:11-14

Hebréerbrevets första kapitel har en enda poäng: Jesus är inte en skapad varelse, inte en ängel.

När Jesus blev människa fick vi den definitiva uppenbarelsen av Gud. Varje försök att söka Gud vid sidan av Jesus är därför meningslöst. Någon sådan gud finns inte.

1Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; 2du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. 3Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. 4Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. (Joh 17:1-5)

Appendix: Varför tror vi att Gud är tre-enig, tre-i-en?

 • Gud är en enda Gud, inte tre gudar.
 • Jesus är Gud.
 • Anden är en person, inte en opersonlig kraft.
 • Anden är en “annan hjälpare”, av samma slag som Jesus, men inte samma.
 • Fader, Son och Ande år så distinkta i Gud att de kan ha relation till varandra. Därför är Gud kärlek! Det är inget Gud har, utan något Gud är.)
 • Det är därför inte så att Gud har tre olika skepnader i vilka Han möter oss, utan Gud är i sig relation och kärlek.
 • Fader, Son och Ande uppträder gentemot oss med betoning på en av de tre, men aldrig utan att de i sin essens (natur) är tillsammans. När Anden kommer, så kommer också Jesus. “Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er.” (Joh 14:8). Se också Joh 16:12-15.
 • Nya testamentet har flera triadiska texter:
  • Döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn. (Matt 28:18-20).
  • 1 Kor 12:4-6
  • 2 Kor 13:14
  • Etc

Treenighetsläran är ett sätt att sammanfatta allt detta.

 

Pånyttfödelsen

Predikan av Lars Gunther, 2015-03-01.

Inledningsord på gudstjänsten

Hes 36:26-27

26Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. 27Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem.

The miracle question

Causeway Coast Vineyard – Mark Marx

Över 2000 frälsta, 2014.

Arvet och tystnaden

Vad gör det för skillnad?

Namnkristendom kontra levande kristendom – skillnaden fick förklara allt!

Hur blev begreppet ”född på nytt” så utbrett?

 • Billy Graham
 • Chuck Colson

Det var inte så enkelt!

Greger Andersson: Var uppstår det tystnad? (Pingst: Andedopet, Helande, Jesu återkomst…)

I vår tradition: ”Lever du det nya livet i Jesus Kristus?”

Idag:

 • De flesta växer upp med tron, med en otydlig övergång från död till liv
 • Skillnaderna i levnadsmönster är små (inte bara dåligt)
 • Det fulaste som finns är att påstå att vi skulle vara bättre än andra
 • Vi blir ofta akut påminda om våra syndfulla brister
 • Christians aren’t perfect, just forgiven”

Rom 8:7-11

7Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. 8De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. 9Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. 10Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. 11Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.

Vad händer med dig i frälsningsögonblicket?

Förändringar av status och relation:

 • Förlåtelse och rättfärdiggörelse (”tvättad ren i lammets blod”)
 • Adoption (du blir Guds barn)
 • En ny intimitet, Gud tar sin boning i dig, Anden ropar ”Abba”

Dessa aspekter förkunnar vi fortfarande, liksom att den som mött kärlek har lättare att sedan älska andra – enkel psykologi.

Men sker det något som förändrar mig, något som går längre än att jag får andra omständigheter, något mer än att jag skärper till mig?

Evangeliet kontra Aisopos fabler

Hur förkunnar vi för barn? Sedelärande berättelser med en moralisk knorr?

Nej, evangeliet borde göra skillnad!

Vad för skillnad?

Hesekiels hjärttransplantation (Hes 36)

Om jag fattat det rätt är huvudpoängen i det nya förbundet, såsom det utlovas av Hesekiel och Jeremia, just att vi förvandlas – att vi blir annorlunda.

Hur ska Jesus och Jakob tolkas?

Liknelsen om fåren och getterna? ”Vad ni har gjort…” ”inte gjort…”

Motsättning? Två olika synsätt?

(Föråldrad exeges av Paulus.)

Den som blir frälst blir förvandlad:

”Ni är inte kvar i er köttsliga natur”

Anden finns överallt (Apg 17), men den bor inte i alla.

”Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er.”

Vad är naturligt för en frälst människa?

Alla människor kan tack vare Guds förekommande nåd uppleva och göra det goda, men det är inte naturligt för alla.

En frälst människa kan göra fel, tack vare att den syndiga naturen (”köttet”) ännu inte utplånats, men det är inte naturligt för den som har genomgått hjärttransplantationen.

Vad är naturligt för oss?

 • Att leva rättfärdigt (1 Joh 2:29)
 • Att inte synda (1 Joh 3:9; 5:18)
 • Att älska Gud och andra människor – att uppfylla det dubbla kärleksbudet (1 Joh 4:7; 5:1)
 • Att besegra världen – omgivningens negativa påverkan (1 Joh 5:4)

Hur blir detta en realitet?

Fel fråga. Det är en realitet!

Om vi i frikyrkan levt med en förenklad bild av pånyttfödelsen förut, så är inte lösningen att förneka dess verklighet och kraft. Tid finns inte för att tala om nyanser och detaljer, men vi får inte glömma huvuddragen.

Lev utifrån din nya natur. Lär känna din pånyttfödda natur, gör den till din identitet!

Låt inte dina misslyckanden berätta för dig om vem du är. Inte ens om de upprepas.

Synda tappert!

 • Bekänn
 • Ta emot förlåtelsen
 • Ta ansvar för skadan
 • Vägra fördömelsen – tro inte på lögnen: ”Det är typiskt dig…”

”Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.” (Rom 6:11)

Det dåliga, synden, kärlekslösheten, lögnen – det är inte typiskt mig. Det är inte typiskt dig!

Att älska Jesus – det är typiskt dig!

Att älska din familj, dina vänner, dina syskon i Herren, din nästa – det är typiskt dig!

Du är inte perfekt. Du är förlåten, men du är inte bara förlåten. Du är också född på nytt!

Guds förekommande nåd

Predikan av Lars Gunther, 2015-02-15,

Det storslagna är oftast oviktigt

Melodifestivalen kan vara lättsam underhållning, liksom NBA-finalen! Men var sker det viktiga i livet?

Varför bryr vi oss så ofta om det triviala och missar det väsentliga?

Gud går inte de storslagna vägarna. Ibland skickar han sina bästa budbärare till de mest uträknade människorna.

Guds församling växte fram i avkrokarna. De första kristna fyllde inte arenorna – annat än när de släpades in för att dödas!

Apg 14:8-18

8I Lystra fanns en man som inte kunde bruka sina ben; han hade varit lam från födseln och aldrig kunnat gå. 9Han hörde på när Paulus talade. Denne fäste blicken på honom, och då han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad 10sade han med hög röst: ”Res dig och stå på benen!” Då sprang mannen upp och började gå. 11När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de högt på lykaoniska: ”Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt.” 12De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. 13Prästen i zeustemplet utanför staden kom med tjurar och blomsterkransar till portarna och ville offra tillsammans med folket.

14När apostlarna, Barnabas och Paulus, hörde det rev de sönder sina mantlar och rusade in i folkhopen och ropade: 15”Vad tar ni er till? Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er: ni skall omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande Guden, som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. 16Förr i tiden lät han alla hednafolk gå sina egna vägar, 17men ändå gav han vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje.” 18Genom att säga så lyckades de avhålla folket från att offra åt dem.

Paulus och Barnabas botar den lame mannen

Förförståelse

Folket i Lystra var enkla människor, utan högre skolning.

Deras världsbild:

 • Under kan ske
 • De är sällsynta
 • Bara gudar gör under

Intressant nog är den talföre nummer två i rangordning (Hermes).

Att tala så att bönder förstår

I kapitel 17 talar Paulus till lärda män. Han citerar grekisk litteratur och för ett intellektuellt resonemang.

Här är det en annan utmaning.

 1. Vi är svaga människor precis som ni. (Inte gudar.)
 2. Vi kommer med ett gott budskap till er. (Men vi har ett uppdrag.)
 3. Ni skall omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande Guden, som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer.
 4. Förr i tiden lät han alla hednafolk gå sina egna vägar, 17men ändå gav han vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör.
  • Från himlen har han gett er regn och skördetider,
  • han har mättat er
  • och fyllt era hjärtan med glädje.

Förankrat i bibeln och hos Jesus

Ett GT-citat finns i Paulus ord, men dess innehåll är enkelt och kräver inga övriga bibelkunskaper.

Det fanns en tid då Gud talade främst till det judiska folket – enligt GT.

Hur är Gud verksam i sin skapelse?

43Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. 44Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; 45då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 46Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? 47Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? 48Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. (Matt 5:43–48)

 • Guds godhet är synlig i det Gud gör i skapelsen
 • Gud visar den mot alla människor
 • Vad vi ska efterlikna är denna fullkomliga godhet

Guds vittnesbörd

Livsglädje är ett vittnesbörd om Gud, en anknytningspunkt.

Vad mer lär Bibeln om detta?

Gud kan tala till alla – oavsett tro eller religiösa uppfattningar.

Exempel Bileam – en falsk profet, själva grundmönstret för en falsk profet – men vi läser hur han profeterar Guds ord, äkta budskap.

Vad hindrar oss människor att komma till Gud?

Inre och yttre makter binder oss vid det som inte är sant. Ett tillstånd som Bibeln beskriver som andlig död.

 • Vi ser inte
 • Vi begriper inte

Kring varje människa står det en kamp – och i oss själva är vi dömda att förlora den kampen.

Vi vill ha något av Gud i våra liv och blir religiösa, men religionen leder oss inte till Gud.

Religion är ett försök att ha Gud i sitt liv på sina egna villkor, i kraft av den egna duktigheten.

Guds dragningskraft

Joh 12:32

Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.

Joh 17 – crescendot i Jesu undervisning – en bön

1Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; 2du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.

6Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord.

9Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.

24Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse.

Nåden är mer än Guds villighet att frikänna, den är också den kraft som drar mig till Gud.

Gud är som en fiskare. Han får mig att nappa på betet och Gud drar in mig, även om jag kämpar emot. Ibland släpper en van fiskare efter på linan, ibland drar fiskaren hårt i den.

Men till skillnad från fisken finns det alltid en chans att totalvägra. Gud tvingar sig inte på oss.

(Kalvinismen och den lutherska tron som lär detta är orimliga!)

Wesleys ord

Guds förekommande nåd.

Den förekommande nåden är inte tvingande – i kraft av den har vi en fri vilja.

Varför är jag kristen? För att Gud gjorde mig till sin!

Runt omkring oss finns det människor som Gud drar till sig. Vissa perioder är denna dragningskraft extra påtaglig. En sådan människa är sökt av Gud.

Det ger mig hopp för evangelisationen och det ger mig hopp när jag möter någon som verkar vara helt ovillig att lyssna.

Väck ditt bönesvar till liv

Predikan av Lars Gunther, 2014-02-08 (med basketillustrationer)

Jag är inte nog besviken på Gud

Ett av mina största problem. Jag blir besviken på Gud alltför sällan!

En märklig profetia

Under min praktik i Nässjö under tredje året på Teologiska Seminariet. Jag höll en ”välsignad” predikan (Lars Mörlid). ”Vad bra du var” (Min kompis U).

En kvinna kom fram efteråt med ett oerhört gott profetiskt budskap, där hon bekräftar på punkt efter punkt vad Gud visat mig om mitt liv. Det framförs, hon lämnar mig, vänder tillbaka.

”Har du någon livskamrat?” ”Gud kommer att ordna den biten också.”

Mitt livs mest fruktansvärda erfarenhet

I 15 års tid trodde var jag gift med någon som jag trodde var mitt svar på min bön och uppfyllelsen av detta budskap.

Och jag trodde rätt!

Ändå tog det slut – trots enträgna böner. Trots att mängder av andra bad för oss.

Var bönen förspilld?

2 Kung 4:8-37

8En dag kom Elisha till Shunem. Där bodde en rik kvinna, som övertalade honom att komma och äta hos henne. I fortsättningen tog han in där och bjöds på mat var gång han hade sina vägar åt det hållet. 9Och kvinnan sade till sin man: ”Vet du, jag är säker på att han som brukar komma hit till oss är en gudsman, en helig man. 10Vi kan väl ordna med ett litet rum uppe på taket och sätta dit en säng, ett bord, en stol och en lampa, så kan han bo där när han kommer till oss.”

11Nästa gång Elisha kom dit tog han in på rummet och övernattade där. 12Han lät sin tjänare Gechasi kalla på shunemitiskan, och då hon kom 13fick tjänaren säga till henne: ”När du nu har gjort dig allt detta besvär för oss, vad kan jag då göra för dig? Kanske lägga ett ord för dig hos kungen eller hos överbefälhavaren?” Kvinnan sade: ”Nej, jag lever här bland de mina.” – 14”Finns det ingenting man kan göra för henne?” undrade Elisha, och då svarade Gechasi: ”Hon har ingen son, och hennes man är gammal.” 15Elisha lät Gechasi kalla på henne, och hon kom och stannade i dörröppningen. 16Då sade Elisha: ”Nästa år vid den här tiden skall du hålla en son i dina armar.” – ”Nej, gudsman”, svarade hon, ”inbilla inte din tjänarinna något sådant.” 17Men hon blev havande, och vid samma tid följande år födde hon en son, precis som Elisha hade sagt.

18Pojken blev större, men en dag när han hade gått ut till sin far bland skördearbetarna 19började han jämra sig: ”Mitt huvud, mitt huvud!” Fadern sade åt en av tjänarna att bära hem pojken till hans mor. 20Tjänaren gjorde så, och sedan satt pojken i sin mors knä ända till middagstiden; då dog han. 21Hon gick upp och lade honom på gudsmannens säng, stängde dörren och gick. 22Sedan kallade hon på sin man och bad honom skicka till henne någon av tjänstefolket och en av åsnorna. ”Jag skall bara bort till gudsmannen”, förklarade hon, ”jag är snart tillbaka.” 23Mannen frågade: ”Varför skall du till honom i dag, det är ju varken nymånad eller sabbat?” – ”Oroa dig inte”, svarade hon, 24och så lät hon sadla åsnan och sade åt tjänaren: ”Följ med och driv på åsnan åt mig. Låt den inte stanna förrän jag säger till.”

25Hon gav sig i väg och kom fram till gudsmannen på berget Karmel. Han såg henne på avstånd och sade till sin tjänare Gechasi: ”Där kommer kvinnan från Shunem. 26Spring och möt henne och fråga om allt är väl med henne och hennes man och med pojken.” Kvinnan svarade att allt var väl. 27Men när hon kom fram till gudsmannen på berget klamrade hon sig fast vid hans fötter. Gechasi gick fram för att fösa undan henne, men då sade gudsmannen: ”Låt henne vara, hon är förtvivlad. Men Herren har dolt detta för mig och inte låtit mig veta något.” 28Då sade kvinnan: ”Herre, har jag bett dig om någon son? Jag bad ju tvärtom att du inte skulle ge mig några falska förhoppningar.”

29Elisha vände sig till Gechasi: ”Fäst upp dina kläder och gå! Ta med dig min stav. Om du möter någon så hälsa inte, och om någon hälsar på dig så svara honom inte. Du skall lägga min stav på pojken.” 30Men pojkens mor sade till Elisha: ”Så sant Herren lever och så sant du själv lever: jag går inte härifrån utan dig.” Då reste han sig och följde med henne. 31Gechasi hade gått i förväg. Han lade staven på pojken, men inget ljud hördes, inget livstecken kunde märkas. Då gick han tillbaka, och när han mötte Elisha talade han om för honom att pojken inte hade vaknat.

32Elisha kom nu fram till huset, och där inne låg pojken död på hans säng. 33Han gick in i rummet och stängde dörren om sig och pojken och bad till Herren. 34Sedan lade han sig över pojken, med sin mun mot hans mun, sina ögon mot hans ögon och sina händer mot hans händer, och när han nu låg böjd över honom började pojkens kropp bli varm. 35Elisha reste sig och gick av och an i rummet, men sedan böjde han sig över kroppen igen. Då nös pojken, sju gånger, och slog upp ögonen. 36Elisha ropade på Gechasi och bad honom hämta shunemitiskan. När hon kom sade han: ”Ta emot din son.” 37Hon steg fram och kastade sig för hans fötter. Sedan lyfte hon upp sonen och gick ut.

Elisha och den uppväckte pojken

En fruktansvärd känsla: Jag orkar inte hoppas!

Barnlöshet är fruktansvärt. Att känna signaler i kroppen, kanske, kanske… Så kommer mensen, eller missfallet.

Och detta sker med regelbundna upprepningar – som kan fortsätta i flera år.

Samlivet som skulle föra makarna närmare varandra blir alltför lätt bara något som väcker negativa associationer.

Abraham och Sara hade trott på löftena. Abrahams tro på dessa löften gjorde honom till ”trons fader” enligt Paulus. Det stora föredömet i tro.

Men samlivet hade upphört – det var därför Sara skrattade när änglarna mötte dem vid Mamres lund. ”Skulle jag upptändas av lusta nu när jag är vissnad och min man är gammal?” (1 Mos 18:12)

Detta är en fruktansvärd plåga idag, men på GT:s tid medförde barnlösheten så många fler negativa konsekvenser.

 • Ingen försörjning som gammal.
 • En stor social skam.
 • Man trodde ännu inte på uppståndelsen – man levde vidare genom sina barn.

Kvinnan hade knappast en stark ”tro”

Hon hade slutat hoppas. Hon hade slutat be. De böner hon en gång i tiden bett så enträget hade ju inte besvarats. Av sina böner mindes hon bara besvikelsen.

Kravet att känna sig trosviss gör bönen till en plåga!

Känslomässig visshet är bönens resultat ibland – aldrig dess förutsättning!

Jesus upplyser ibland om tron efter att bönesvaret är ett faktum: ”Det där du gjorde nyss – det var en handling i tro”

Kvinnan ber aldrig Elisha om att pojken ska väckas till liv – hon verkar snarast ha sökt upp honom för att klaga.

Det hon uttrycker är förtvivlan: ” Herre, har jag bett dig om någon son? Jag bad ju tvärtom att du inte skulle ge mig några falska förhoppningar.”

Fortsätt så länge bollen är i spel

Gud säger till Abraham att Han tänker döma Sodom. Vad gör Abraham? Protesterar. (1 Mos 18:16ff)

Gud säger till Moses att han tänker förgöra folket. Vad gör Moses? Protesterar. (2 Mos 32:11)

Gud säger till Amos att han tänker döma Israel. Vad gör Amos? Protesterar. (Amos 7:1-6)

Elia som var läromästare till Elisha hade hamnat i samma sits. Hans värdinnas son dog. Hur bad han? ”Herre, min Gud, hur kan du handla så grymt mot denna änka, som jag får bo hos, att du dödar hennes son?” (1 Kung 17:20)

Vi har teologiska funderingar runt dessa verser – men just nu vill jag fokusera på attityden.

Vi ser denna attityd gång efter annan också i evangelierna hos den som är sjuk eller den som kommer som ombud för den sjuke.

Biblisk bön är varken försiktig eller fin i kanten.

Kvinnan hyser ingen förväntan på att få hjälp – men hon vägrar släppa Elisha trots att Gechasi försöker fösa bort henne. (Visst påminner han om hur lärjungarna betedde sig i evangelierna?)

Hur ofta har jag inte varit som Gechasi. Jag har agerat på Guds ledning, men det förväntade resultatet uteblev. ”Jag hörde väl fel.” ”Det var kanske inte Guds vilja trots allt.” ”I vart fall är loppet kört nu.”

När bollen studsar på ringkanten

Elisha ber och använder ”kroppspåläggning” – men kroppen blir bara varm. Den återvänder inte till livet.

Vad far genom hans huvud när han vandrar av och an i rummet? Tvivlade han på att han hade fått kraften från Gud trots allt? Vi vet inte. Vad vi vet är att han inte gav sig.

Var skottet nere i korgen och vände? Ta returen och skjut igen!

Alternativ ett bakom uppgivenhet: Ingen idé. Uppgivenhet kan maskeras i fromma ord: ”Låt oss vara glada över det vi fick.”

 • Var glad över allt du får från Gud – var inte otacksam!
 • Var inte nöjd förrän du fått allt Gud vill ge – var inte falskt ödmjuk.

Alternativ 2 bakom att man ger upp: Det är klart – man firar i förväg.

Ge dig inte så länge bollen är i spel!

Planka och in

När Abraham bad för Sodom skonades aldrig staden. Men Lot och hans döttrar räddades tack vare Abrahams böner. (1 Mos 19:29)

Vittnesbörd från helandeskolan i Sjömarken. Vi bad för migrän, på Guds direkta tilltal – Gud botade njurarna.

Ibland kan det se ut som att skottet missar, men tack vare plankan går det in.

Men somliga skott är helt enkelt missar

Den som inte vågar missa kommer heller aldrig att sätta några skott.

Du blir ihågkommen som spelare för skotten som går in.

Det var detta jag menade med att jag inte är nog besviken på Gud – av rädsla för att missa så tar jag inte ens skottet.

I längden är besvikelserna mycket lättare att bära än att man inte ens försökt.

Men kan en ärlig bön vara bortkastad – ens när det inte blev som man bad?

Bön är samvaro med Gud – det är aldrig förfelat!

Äkta förbön är intimt samarbete med Gud, något vi tränar upp oss till.

I basket kan skott missas helt och hållet – men en ärlig bön är aldrig bortkastad!

Skottet blockas och returen blir en trepoängare!

Av alla sätt att missa i basket är inget så demoraliserande som att få skottet blockerat. (Dikembe Mutumbo viftar med fingret.)

Det finns en slags bönesvar som är bättre än alla andra. Tydligaste illustrationen är rövaren på korset. Han bad om en tanke, men fick ett paradis.

Det skott som verkar blockerat kan snappas upp och helt plötsligt är en lagkamrat fri att skjuta en trepoängare. Du fick mer än du bad om!

Ett profetiskt ord till oss i Guntorp

Vi har haft stora förhoppningar om att se Gud verka, att se fler komma till tro, att se fler gå med i församlingen, att se fler bli friska.

Vi har sett flera fall där bollen varit långt nere i korgen och vänt. Vi trodde att det var klart.

Vi har sett bönesvaren komma – för att likt gossen i bibelberättelsen sedan dö.

Väck ditt bönesvar till liv – kläng dig fast likt kvinnan i din förtvivlan, vanka av och an i rummet, lägg på nytt hela dig själv i bönen. Gör det igen. Ärlig bön är aldrig någonsin förgäves!

De vise männen – Gud talar

Predikan av Lars Gunther 2015-01-06

En märklig text om märkliga människor

 • Vilka var de stjärntydarna? Vad hände egentligen?
 • Vad är poängen? Vad vill texten lära oss? (Frågan alla glömmer!)
 • Gillar Gud astrologi? Här finns en märklig tolerans för en andlighet som GT fördömer.

Matt 2:1-12

1När Jesus hade fötts i Betlehem i Judéen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem 2och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.” 3När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. 4Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. 5De svarade: ”I Betlehem i Judéen, ty det står skrivet hos profeten: 6Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel.”

7Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. 8Sedan skickade han dem till Betlehem. ”Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet”, sade han, ”och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom.” 9Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. 10När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. 11De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. 12I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.

Utsmyckning eller budskap?

Välkända figurer: ”De tre vise männen.”

Standardutsmyckning i alla julkrubbor.

Fras jag hade i skolans julspel 1975: ”Vi följde stjärnan ifrån österlanden, den lyst vår väg genom ökensanden.”

Vad gör de i Bibeln? Kuriosa? Stämning?

Missförstånd och bibeltext

Några besvärande punkter som talar emot den gängse bilden av ”de tre vise männen”:

 • Det sägs aldrig att de var tre till antalet.
 • Av deras uppsatta ställning att döma reste de säkert med både livvakt och tjänare.
 • Det sägs aldrig att de kom till stallet, utan till ”den plats där barnet var” (v. 9).
 • Den platsen var ett ”hus”, inte ett stall. (v. 11)
 • Jesus kallas barn (paidos, v.9, 11), inte spädbarn (brephos), dvs Jesus är mer än ett år gammal när detta inträffar.
 • Herodes låter döda alla barn som är två år eller under, eftersom det var den ålder han fått fram av stjärntydarna (Matt 2:16).

I antika biografier är författarna inte intresserade av att reda ut varje detalj i kronologin. Men om vi lägger Matteus och Lukas intill varandra så får vi följande förlopp:

 1. Josef och Maria kommer till Betlehem och hittar bara plats i ett stall.
 2. Jesus föds och uppvaktas av herdarna samma natt. Detta sker tidigast år 7 f v t.
 3. Efter 8 dagar omskärs barnet och namnet Jesus tillkännages.
 4. 33 dagar efter födseln är familjen i Jerusalem för att Maria skulle rituellt renas och Jesus bäras fram för att helgas åt Herren. De offrar duvor = de är fattiga. Symeon och Hanna profeterar över Jesus.
 5. Familjen återvänder till Betlehem, där de får låna ett hus, gissningsvis av släktingar.
 6. Mellan ett och två år efter födseln kommer ”stjärntydarna”.
 7. Familjen flyr till Egypten där de stannar tills Herodes är död. Han dog 4 f v t.
 8. Jesus är alltså ca 3-4 år gammal när han kommer till Nasaret och där växer han upp.

Vilka var dessa män?

 • Grundtextens ord är ”mager”, vilket inte syftar på ”magi”.
 • De ägnade sig åt olika slags andlighet och spådomskonst, inklusive att tyda stjärnorna.
 • De var inte ”kungar”, vilket de kallas i engelskspråkig tradition. Det är Ps 72:10 som förvillar.
 • De var högt uppsatta i hovkretsar varifrån de kom.
 • De dyrkade troligen Ahura Mazda, den högste guden inom zoroastrismen. Deras religion var genomtänkt och förankrad i filosofin.

På 200-talet började olika legender att vävas kring deras antal och de fick också namn.

Att fylla i med detaljer var inte av intresse för Matteus, så vad ville han ha sagt?

Budskapet

Jesus är för alla

I Matteus, mer än något annat evangelium, går Jesus främst till det judiska folket (Matt 10:5). Den här texten låter oss ana slutet av evangeliet.

I början av evangeliet: Immanuel (Gud med oss) – I slutet: ”Jag är med er alla dagar”

I början: Stjärntydarna – I slutet missionsbefallningen: ”gör alla folk till lärjungar”.

Jesus är värd att hyllas och tillbes

De föll ner och hyllade honom.

Känner du igen kungen i hans utblottade gestalt? Ser du ett barn eller en segrande kung.

Magerna uppvaktade inte alla nyfödda kungar – de hade sett något utöver det vanliga.

Det är ett glädjebudskap

När vi leds till Jesus får vi uppleva sann glädje.

”Nu är det krig”

Ytterst sett är det den onde som försöker förhindra att Jesus besegrar honom.

Herodes är antitesen till Jesus.

Han dödar barn (också sina egna) för maktens skull – Jesus går i döden och får makt.

Jesus vinner genom att ge sitt liv.

Hur stjärna och skrift samverkar

Hur muslimer finner Jesus

 1. Drömmar, visioner
 2. Genom att studera den egna traditionen: Jesus är född av en jungfru, gjorde under, är den som ska komma åter och leda de trogna i strid vid tidens slut, etc.

Hur New Age-folk finner Jesus: De gör andliga upplevelser inom sina egna sammanhang som får dem att lämna det!

Grumlig andlighet kontra klar andlighet.

Uppblandad uppenbarelse kontra ren sanning – Jesus är Ljuset!

Jesus var inte en mer inspirerad profet, utan den som uppenbarade Gud med hela sitt liv, i sin död och uppståndelse.

Självklart har vi mycket gemensamt med Islam, men det finns signifikanta skillnader. Vi är inte polära motsatser. Islam är en avvikelse, inte en negation.

Också i GT ser vi små glimtar av att ockulta krafter kan tala sanning. (Ex: Samuel dyker upp i en seans.) Jfr Apg 16:16-17. Men detta är:

 • Onödigt – vi behöver inte andlighet vid sidan av Jesus.
 • Farligt, ett minfält.
 • Skadligt i längden. ”Warehouse 13” – varje kraftgivande sak har en negativ baksida.

Gud är fri att tala till alla också genom ockulta traditioner och i samband med ockult andlighet. Men vi är inte fria att ignorera Guds varningsord.

Profetisk evangelisation

Gud själv har redan börjat tala till dem vi möter. Vi börjar inte på nollnivå.

Samverka med Gud.

Profetisk evangelisation.

Bonus: En sång om den utblottade kungen

Det bästa Gud vet (är inte vad du tror)

Predikan 2014-02-16

Ljudfil (MP3 24 MB)

Inledning – en serie och min ”favoritpredikan”

Jag vill ge något som du kan leva på om 30-50 år, inte bara som känns gott just nu.

Andlig föda – inte ”energidryck”

Texter

Kol 1:9-20

9Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, 10så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. 11Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, 12och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. 13Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 14och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. 15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

Ef 1:3-10

3Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, 4liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. 5Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom – det var hans viljas beslut – 6till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. 7I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser – så rik är den nåd 8med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. 9Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början 10och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden.

Dina läsglasögon

En extremt mättad text – så många av Bibelns stora perspektiv.

Vad säger detta om mig?

Vad säger detta om Gud?

Vad är det bästa Gud vet?

Oss? Nej, Gud själv.

Gud egenskaper som det Gud älskar

Fadern älskar Sonen och vice versa (perichoresis)

Evig, oändlig, obegränsad kärlek. Guds kapacitet!

Skapade till Gud

Utvalda före världens skapelse

Allt ska sammanfattas i Kristus

Vad gjorde Fadern för att visa Sonen sin kärlek? Skapade oss och allt annat!

Sonen – det finns bara ett sätt att matcha den gåvan – ge tillbaka den.

Kopernikansk vändning

 1. Jag i centrum med avgudar
 2. Jag i centrum men Gud är Källan till mitt livs lycka och välmående (jättebra, men fortfarande är jag själv i centrum.)
 3. Gud i centrum

Allt är detsamma, men annorlunda

Att köra genom en småländsk skog – ser bara träd – i en ”James bond bil”. Tryck på knappen och den blir en helikopter! En helt annan syn på världen.

Konsekvenser

Mänsklig kärlek – Gud älskar genom dig

Evangelisation – mer än ”frid”

Lovsången – mer än ”känns gott”

 

Appendix: Ett litet urval texter om Fadern och Sonen

Matt 11:27 – Fadern anförtror allt åt Sonen. Fadern och Sonen känner varandra.

Mark 1:11; 9:7 – Fadern deklarerar sin kärlek till Sonen.

Joh 3:35 – Fadern älskar Sonen. Fadern har lagt allt i Sonens hand.

Joh 8:49f – Sonen ärar Fadern.

John 14:13 – Fadern blir förhärligad genom Sonen.

Joh 17:1 – Sonen ber Fadern förhärliga honom, så att han kan förhärliga Fadern.

Ef 1:6; Kol 1:13 – Sonen är älskad.

2 Pet 1:17 – Sonen mottog ära och härlighet från Fadern vid dopet i Jordan.

Lägg märke till att alla dessa förklarar denna relation mellan Fadern och Sonen som den bakomliggande orsaken till det som sker i övrigt.

Se också från predikotexterna Ef 1:9f – ett beslut ”om Kristus” skulle förverkligas, att sammanfatta allt i Honom – och Kol 1:15ff där en mängd titlar staplas på rad om Jesus.

Appendix 2: Teologisk fördjupning

Kyrkofäderna talade om treenigheten ur två aspekter: Vem Gud är gentemot oss och skapelsen i övrigt och vem Gud är i sig själv. Det första kallas ekonomisk treenighet, av grekiskan ord för ”hushållning”, varifrån vi fått låneordet ”ekonomi”. Det andra är ontologisk treenighet, ifrån grekiskans ord för varande, någots väsen.

I min predikan försöker jag lyfta perspektivet från det ekonomiska perspektivet till det ontologiska, och från det jag-centrerade till att sätta Gud i centrum.

Flödet av kärlek i Gud, ”dansen” i Gud, som kyrkofäderna beskrev kom att kallas perichoresis.

Jesus är församlingens USP

Predikan vid Guntorps Missionsförsamlings 120-årsjubileum.

Ljudfil, Jesus är församlingens USP (MP3 på 32 MB)

Luk 19:1-10

1Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. 2Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. 3Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. 4Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. 5När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.”

6Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. 7Alla som såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” 8Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt.” 9Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus – han är också en son till Abraham, 10och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.”

1893

Hamburgaren introduceras!

Sveriges kung? Oscar II

Statsminister? Erik Gustaf Boström, Lantmannapartiet. Han satt i hela 9 år i en tid då alla statsministrar var mycket kortvariga.

USA:s president: Grover Cleveland

Storbritanniens premiärminister (världens mäktigaste man): William Gladstone (för fjärde gången).

Du gamla du fria framförs för kungen och på Skansen. Den befästs som nationalsång. Det fanns konkurrenter.

1890-talet var en nationalistisk tid!

Sveriges första folkpark invigs i Malmö.

Dieselmotorn uppfinns (=patentet beviljas).

Den första (kända) collegebasketmatchen spelas.

USA:s högsta domstol förklarar att tomater är grönsaker.

Vad som inte fanns:

 • Allmän rösträtt – men i den nystartade Guntorps missionsförsamling hade alla medlemmar, även kvinnor, en röst.
 • Ingen i Guntorp hade bil, traktor eller telefon. Ingen hade glödlampor eller något annat som gick på el.

Inte ens Gunnar eller Stig var födda!

Varför startade man en församling?

Göra världen bättre – ja, men inte primärt.

Man trivdes i varandras sällskap? Låt oss innerligt hoppas det, men det var inte drivkraften.

Man hade gjort Sackaios upplevelse.

Sackaios

 • Sackaios var kollaboratör och rik – och några denarer hade han fått på ett sätt som i vart fall utgjorde en moralisk gråzon.
 • Sackaios var knappast populär. En ”syndare”.
 • Han släpptes inte fram av folkmassan men var ivrig att se Jesus. Mest nyfiken verkar det som.
 • Han klättrade upp i en sykomor, ett rejält träd med rikt gren- och lövverk. (Mullbärsfikonträd.)
 • Hur såg Jesus honom? Han var antagligen inte helt dold.
 • Men hur visste Jesus hans namn?
 • Jesus är ivrig att träffa honom: ”Skynda dig ner.”
 • Jesus verkar inte heller ha predikat ”lag och evangelium”. Sackaios behövde inte veta att han var en syndare, utan att han var älskad.
 • Sackaios blir frälst ända in i plånboken! Det är stort!

Inifrån och ut

Exemplet Å i Velanda.

 • Gick Alpha och blev frälst.
 • Frågade själv ”hur blir man medlem?”
 • Frågade själv ”hur finansieras detta?”
 • Valde själv att engagera sig som scoutledare.

Hur mycket ska man ge?

 • Tionde?
 • Hälften? Sackaios + Johannes döparen
 • Allt? (Apg)

Å mycket som gud lägger på ditt hjärta!

Hade Sackaios några stunder då han ångrade sig?

Det kan tänkas att den första ivern klingade av…

Ett givande baserat på vad man djupast sätt vill kan komma i konflikt med ytligare känslor.

Ditt hjärta följer dina investeringar!

Att söka efter det som var förlorat

Vad är församlingens USP – Unique Selling Proposition?

Jättebra att tänka på miljön, men vi är inte Greenpeace eller Naturskyddsföreningen.

Jättebra att tänka på rättvisa och utsatta.

Jättebra med god gemenskap.

Men församlingen står och faller med Jesus. Han är vinstocken, vi är grenarna. Jesus är huvudet, vi är kroppen. Han är hörnstenen. Han är vår Herre och Kung.

Och ja, Jesus är vägen, sanningen och livet. Bestämd form singularis. Ingen kommer till fadern utom genom Honom.

Det kommer reta somliga att vi säger detta. Jesus kommer alltid vara polariserande. Somliga kommer gå besvikna bort från Honom. Men ett urvattnat evangelium kommer aldrig göra någon glad.

Det förvandlande mötet med Jesus

Det är när människor likt Sackaios möter Jesus som det händer något!

En församling i vilken och genom vilken människor möter Jesus har en framtid!