Månad: februari, 2016

Mötesplats Guntorp februari – maj 2016

Hej!

Här kan du ladda ner vårens programblad för Guntorps Missionskyrka.
Det är programmet för februari och mars samt det preliminära programmet för april och maj.

Då vi är i en tid av att säga tack till Lars Gunther som avslutar sin tjänst hos oss samt rekrytera en ny pastor till församlingen är april och maj ännu preliminära. Så snart vi vet kommer vi uppdatera programbladet och listan över händelser här på hemsidan.

Välkommen till Guntorp!

Mötsesplats Guntorp 2016-02–2016-05

Spårar- & Upptäckarscout Vår 2016

Hej!
Här kan du ladda ner vårterminens program för Spårarscout och Upptäckarscout.
Den här terminen är ett par saker lite preliminära, t.ex. när vi har scoutgudstjänsten. Så håll utkik i listan med kommande händelser för att se vad som gäller. Meddelas även via SMS.

Mvh Ledarna

Program Spårare + Upptäckare VT 2016