Månad: januari, 2016

Den samariska kvinnan, skam och skuld

Predikoutkast 2016-01-17 av Lars Gunther

Inledning

Livet kan utvecklas i många små steg – till det bättre och sämre. Livet kan verka inkört i banor man inte kommer ut. Ibland inträffar det livsförvandlande mötet som vänder allt.

Joh 4:4-42

Jesus och kvinnan vid brunnen

Ett oplanerat möte (4-8)

4Han måste ta vägen genom Samarien 5och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. 6Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen.

7En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.” 8Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat.

Hur blev detta möta av?

 • Inte Andens ledning, men Guds försyn
 • Det ordinära kan lyftas till något extraordinärt

Ett gränsöverskridande möte (9 + 27)

9Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.)

Mötet skedde trots att dåtidens sociala regler borde stoppat det.

 • Etniska gränser
 • Religiösa gränser
 • Könsgränsen

Ett gudomligt möte (10-15)

10Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” 11Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? 12Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” 13Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.” 15Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.”

Mötet öppnade nya rymder.

 • Om du visste…
 • Kvinnan visade ingen full förståelse, men en bön om livets vatten

Ett avslöjande möte (16-18)

16Jesus sade: ”Gå och hämta din man.” 17Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.” Jesus sade: ”Du har rätt när du säger att du inte har någon man. 18Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning.”

Ett känsligt möte (19-20)

19Kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du är en profet. 20Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem.”

Det brände till. Man kan tolka kvinnans fråga som en undanmanöver.

Ett livsförvandlande möte (21-26)

21Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. 24Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25Kvinnan sade: ”Jag vet att Messias kommer” (alltså den Smorde) ”och när han kommer skall han låta oss veta allt.” 26Jesus sade till henne: ”Det är jag, den som talar till dig.”

Ett inspirerande möte (27-38)

27I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. 28Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: 29”Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” 30De gick ut ur staden för att söka upp honom. 31Under tiden sade lärjungarna till honom: ”Rabbi, kom och ät.” 32Han svarade: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” 33Lärjungarna sade då till varandra: ”Kan någon ha kommit med mat till honom?” 34Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. 35Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. 36Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. 37Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. 38Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.”

Mötet inspirerade på flera sätt

 • Kvinnan blev inspirerad
 • Jesus fick ”näring”. När man tjänar i sin gåva kan man möta motstånd, men

Ett imponerande möte (39-42)

39Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: ”Han har sagt mig allt som jag har gjort.” 40När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. 41Många fler kom till tro genom hans egna ord, 42och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.”

Varför kom hon ensam mitt på dagen?

En utstött kvinna, en kvinna med skam.

Men vems var felet – bara män kunde ta ut skilsmässa i dåtidens samhälle!

En manslukerska eller ett ”serie-offer”?

Kanske någon som vågade tro på kärlek trots besvikelser?

Nja, romantisk kärlek var inte så avgörande för äktenskap på den tiden. Men hon behövde social trygghet.

Hur fungerar skam?

Du skäms inför någon – aldrig i ensamhet

Skammen har en i grunden positiv funktion – skamlöshet är ingen dygd och grupper utan skam-mekanismer slutar att fungera – grupper måste kunna uttrycka sitt ogillande av beteenden som skadar gruppen

Den som allierat sig med fienden i spionfilmer har gjort något skamligt

Skammens motsats är heder, att sätta värde på, att visa respekt

Vad skäms du över?

När skammen riktas mot människor och inte mot beteenden så blir det fel

Sund skam är kopplad till ett beteende och är inte permanent

Men skam kan bli diffus – hela jag är skamlig – och permanentas

Offer påförs ofta skam därför att förtryck är en mekanism som ligger påförandet av skam nära

Exempel: Många skäms över att ha varit mobbade

Normsystem kan förfelas

Skam och heder kan påföras enligt förvridna värdesystem – därför kommer vår lojalitet mot Kristus gång efter annan innebära att vi riskerar andras ogillande. Då behöver vi en sund inre trygghet som gör att andras påförande av skam och heder, ogillande och beröm, inte styr oss.

Förmaningens välsignelse

Vi måste ha mekanismer för att reglera acceptabelt beteende

Övervakningskamerorna blir fler för att det positiva sociala trycket inte fungerar (”We are Stockholm”)

Vad exakt gjorde jag för fel?

Och det måste vara något jag rimligen kunde gjort annorlunda.

Skuld

Konkretiserad skam

Flyttar från magen till bröstet

En specifik synd – något jag skulle gjort eller inte borde ha gjort

Skuld kan bekännas och förlåtas

Skam kan inte ”förlåtas” – ”förlåt att jag finns” är ingen god bekännelse

Äkta och falsk känsla av skuld

Vilka röster ger du makt?

1Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. 2Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. 3Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. 4Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. 5Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. (1 Kor 4:1-5)

Inte domen till frälsning eller förtappelse, utan värderingen av vårt förvaltarskap.

Det finns en separat bedömning av våra insatser, vår tjänst för Gud.

Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. (1 Kor 3:14-15)

Frihet från omvärldens förtryckande tyranni av skam och heder, ogillande och gillande, kan vi få på två sätt:

 • Förhärdelse – att bli skamlös, okänslig
 • Genom att lära känna den yttersta verkligheten

”Om du bara visste vem jag är”

Gudsmötet är verklighetsterapi

Lovsången är verklighetsterapi

När jag sjunger ”Du (gud) är den högste” så upphöjer jag värdet av det Gud säger om mig och relativiserar värdet av alla andra röster.

Ju större Gud blir för mig, desto starkare blir jag!

 

Guntorp och Efesos

Under min (Lars Gunther) sista tid som pastor i församlingen kommer jag att predika och undervisa utifrån församlingen i staden Efesos i Nya Testamentet. Det finns många intressanta beröringspunkter mellan oss idag och de kristna i Efesos då.

Jag har gjort en genomgång över bibeltexter om Efesos, med betoning på Paulus relation till församlingen: Paulus och Efesos. Läs gärna dessa texter som ett eget studium.