Månad: september, 2015

HÖSTPROGRAMMET för kyrkan

Vi möts i Guntorps Missionskyrka om inget annat anges.

 September

Vecka 37

8    Tis    19.00   Ungdomsstyrelsen samlas

9    Ons  18.30   Äventyrar- & Utmanarscout

13  Sön  11.00   FRUKOSTGUDSTJÄNST        Fika – Andersson/Hansson

 Vecka 38

17  Ons  18.30   Spårar- & Upptäckarscout

18  Fre   19.00   OMEGA   Ungdomskväll för kyrkorna i KINA (kyrkorna i Norra Ale)  Equmeniakyrkan Älvängen

20  Sön   12-16   Marknad på Repslagarmuseet, scouterna säljer tunnbröd & skrabbelucker.

Vecka 39

22  Tis    19.00   ALPHA- start

23  Ons  18.30   Äventyrar- & Utmanarscout

26-27      Lö-Sö  Konfaupptakt, Smyrnakyrkan

27  Sön  11.00   GUDSTJÄNST   Lars Gunther. Sång Eva & Staffan.  Vi firar nattvard.   Fika – grupp Hansson+

Vecka 40

29  Tis    16.00   Konfa, Älvängen

29  Tis    19.00   ALPHA

30  Ons  18.30   Spårar- & Upptäckarscout

 Oktober                   

3-4 Lö-Sö           KÄMPALEK & HÖSTHAJK     Vi åker på kämpaleken ”Nolan 2015″  Alingsås. Fortsätter därefter med  scouthajk i Guntorp.

Avslutar söndag ca 13.30.

4    Sön  11.00   EKUMENISKA GUDSTJÄNSTEN     Vi firar gudstjänst med alla i KINA (kyrkorna i Norra Ale). Plats,  Starrkärrs kyrka.

Vecka 41

6    Tis    19.00   Höstkväll inför Ordet   Gäst: Hans Wolfbrandt, New Wine och kyrkoherde.     Fika – grupp Andersson+

7    Ons  19.00   Höstkväll inför Ordeet   Gäst: Karin Åkesson, Equmeniakyrkan Kortedala.      Fika – grupp Anjou+

11  Sön  11.00   GUDSTJÄNST   Lars Gunther.   Fika – Grupp Hansson+

Vecka 42

13  Tis    19.00   ALPHA

14  Ons  18.30   Spårar- & Upptäckarscout

Vecka 43

20  Tis    19.00   ALPHA

24  Lör (-sön)     Alphadag/helg på Västkustgården,Lerkil

23-25      Fr-Sö   VISION – Ekumenisk ungdomshelg för KINA, m.fl.

Vecka 44

27  Tis    19.00   ALPHA

28  Ons  18.30   Spårar- & Upptäckarscout

31/10-1/11          Höstlovstonår … kommer det  kanske bli. Mer info på tonår.

31  Lör   11.00   GUDSTJÄNST Alla Helgons dag  Tillsammans med Älvängen, hos  oss i Guntorp.       Fika – Tonår

November

1    Sön  11.00   GUDSTJÄNST    Vi firar tillsammans med Equmeniakyrkan i Älvängen hos dem, i Älvängen.

Vecka 45

3    Tis    19.00   ALPHA

4    Ons  18.30   Äventyrar- & Utmarascout

Vecka 46

10  Tis    19.00   ALPHA

11  Ons  18.30   Spårar- & Upptäckarscout

15  Sön  16.00   SCOUTGUDSTJÄNST                     Obs tiden!

Lars Gunther. Medverkan och  invigning av scouter.  Fika – grupp Anjou+

Vecka 47

16  Mån  18.30   Luciakväll 1

17  Tis    19.00   ALPHA

18  Ons  18.30   Äventyrar- & Utmanarscout

Vecka 48

24  Tis    19.00   ALPHA

25  Ons  18.30   Spårar- & Upptäckarscout

27  Fre   19.00   OMEGA  Ungdomskväll för kyrkorna i KINA  Plats meddelas…

29  Sön  11.00   GUDSTJÄNST – 1’a ADVENT  Equmeniakyrkan, Älvängen.  Leif Jöngren, körerna. Adventskaffe.

Vecka 49

30  Mån  18.30   Luciakväll 2

December

1    Tis    19.00   ALPHA

2    Ons  18.30   Äventyrar- & Upptäckarscout

6    Sön  11.00   GUDSTJÄNST – 2’a ADVENT  Lars Gunther. Sång av …   Fika – grupp Andersson+

Vecka 50

9    Ons  18.30   Luciakväll 3 – i Equmeniakyrkan Älvängen

12  Lör   18.00   SCOUTERNAS LUCIAFEST  Luciatåg med scouter i alla åldrar.  Därefter fika och bazar till                                                                                    förmån för scouterna i Guntorp. Vi  möts i Equmeniakyrkan Älvängen.      Fika – scoutledargrupp+föräldrar

Vecka 51

20  Sön  11.00   JULGUDSTJÄNST    Lars Gunther. Mer info kommer..   Fika – grupp Hansson+