Månad: mars, 2015

Pånyttfödelsen

Predikan av Lars Gunther, 2015-03-01.

Inledningsord på gudstjänsten

Hes 36:26-27

26Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. 27Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem.

The miracle question

Causeway Coast Vineyard – Mark Marx

Över 2000 frälsta, 2014.

Arvet och tystnaden

Vad gör det för skillnad?

Namnkristendom kontra levande kristendom – skillnaden fick förklara allt!

Hur blev begreppet ”född på nytt” så utbrett?

 • Billy Graham
 • Chuck Colson

Det var inte så enkelt!

Greger Andersson: Var uppstår det tystnad? (Pingst: Andedopet, Helande, Jesu återkomst…)

I vår tradition: ”Lever du det nya livet i Jesus Kristus?”

Idag:

 • De flesta växer upp med tron, med en otydlig övergång från död till liv
 • Skillnaderna i levnadsmönster är små (inte bara dåligt)
 • Det fulaste som finns är att påstå att vi skulle vara bättre än andra
 • Vi blir ofta akut påminda om våra syndfulla brister
 • Christians aren’t perfect, just forgiven”

Rom 8:7-11

7Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. 8De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. 9Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. 10Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. 11Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.

Vad händer med dig i frälsningsögonblicket?

Förändringar av status och relation:

 • Förlåtelse och rättfärdiggörelse (”tvättad ren i lammets blod”)
 • Adoption (du blir Guds barn)
 • En ny intimitet, Gud tar sin boning i dig, Anden ropar ”Abba”

Dessa aspekter förkunnar vi fortfarande, liksom att den som mött kärlek har lättare att sedan älska andra – enkel psykologi.

Men sker det något som förändrar mig, något som går längre än att jag får andra omständigheter, något mer än att jag skärper till mig?

Evangeliet kontra Aisopos fabler

Hur förkunnar vi för barn? Sedelärande berättelser med en moralisk knorr?

Nej, evangeliet borde göra skillnad!

Vad för skillnad?

Hesekiels hjärttransplantation (Hes 36)

Om jag fattat det rätt är huvudpoängen i det nya förbundet, såsom det utlovas av Hesekiel och Jeremia, just att vi förvandlas – att vi blir annorlunda.

Hur ska Jesus och Jakob tolkas?

Liknelsen om fåren och getterna? ”Vad ni har gjort…” ”inte gjort…”

Motsättning? Två olika synsätt?

(Föråldrad exeges av Paulus.)

Den som blir frälst blir förvandlad:

”Ni är inte kvar i er köttsliga natur”

Anden finns överallt (Apg 17), men den bor inte i alla.

”Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er.”

Vad är naturligt för en frälst människa?

Alla människor kan tack vare Guds förekommande nåd uppleva och göra det goda, men det är inte naturligt för alla.

En frälst människa kan göra fel, tack vare att den syndiga naturen (”köttet”) ännu inte utplånats, men det är inte naturligt för den som har genomgått hjärttransplantationen.

Vad är naturligt för oss?

 • Att leva rättfärdigt (1 Joh 2:29)
 • Att inte synda (1 Joh 3:9; 5:18)
 • Att älska Gud och andra människor – att uppfylla det dubbla kärleksbudet (1 Joh 4:7; 5:1)
 • Att besegra världen – omgivningens negativa påverkan (1 Joh 5:4)

Hur blir detta en realitet?

Fel fråga. Det är en realitet!

Om vi i frikyrkan levt med en förenklad bild av pånyttfödelsen förut, så är inte lösningen att förneka dess verklighet och kraft. Tid finns inte för att tala om nyanser och detaljer, men vi får inte glömma huvuddragen.

Lev utifrån din nya natur. Lär känna din pånyttfödda natur, gör den till din identitet!

Låt inte dina misslyckanden berätta för dig om vem du är. Inte ens om de upprepas.

Synda tappert!

 • Bekänn
 • Ta emot förlåtelsen
 • Ta ansvar för skadan
 • Vägra fördömelsen – tro inte på lögnen: ”Det är typiskt dig…”

”Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.” (Rom 6:11)

Det dåliga, synden, kärlekslösheten, lögnen – det är inte typiskt mig. Det är inte typiskt dig!

Att älska Jesus – det är typiskt dig!

Att älska din familj, dina vänner, dina syskon i Herren, din nästa – det är typiskt dig!

Du är inte perfekt. Du är förlåten, men du är inte bara förlåten. Du är också född på nytt!