Månad: maj, 2014

Konfa 2014-15

Denna information som broschyr (PDF).

Smyrnakyrkan Älvängen, Equmeniakyrkan Älvängen och Guntorps Missionsförsamling inbjuder till konfaläsning under läsåret 2014-15.

Vi kommer att utgå från materialet Vägens Folk. Samlingarna kommer innehålla samtal, (korta) föredrag och olika sätt att fundera och handla utifrån det vi läser om. Tillsammans med andra konfirmander, konfalärarna och faddrar kommer du att få fundera kring och lära dig mer om Gud, livets mening och andra viktiga frågor.

Kursplanen = vägen att vandra genom olika ämnen

För vem?

Alla som vill lära sig om kristen tro, samtala och fundera. Vi ställer inga krav på att du ska vara döpt eller vara kristen. För att bli konfirmerad räcker det med en hög närvaro

Tider:

Vår läsning kommer vara på tisdag eftermiddag jämna veckor, efter skolan. Mellanmål serveras. Vi inleder med en övernattning 27-28 september.

Läger:

Utöver hajken i september förväntas du som konfirmand delta på:

  • Vision Ale, 24-26 oktober
  • Teamevangelisations nyårsläger, troligen 28/12-3/1
  • Ett läger med andra konfirmationsgrupper 4 nätter i maj

Praktisk information

Lästid: September 2014 till maj 2015. Konfirmationshögtid i slutet på maj. Läsning efter skoltid, tisdagar jämna veckor.

Kostnader (troliga):

  • Terminsavgift 2 x 100 kronor Hajk 150 kronor (inkl. 3 lagade måltider)
  • Vison Ale 150 kronor (inkl. 3 lagade måltider)
  • Teamläger 8-900 kronor rekommenderad frivillig avgift Majläger Ca 1000 kronor (helpension, 4 nätter)

Församlingarna står för material och biblar.

Guntorps konfirmander kommer maximalt att betala 1800 kronor för allt. Resten står församlingen för.

Har du frågor om kostnaderna så kontakta oss. Ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl!

Särskilda behov?

Kontakta oss!

Informationsträff för dig som vill veta mer:

Equmeniakyrkan, Älvängen Tisdag 2 september, 19:00.

Frågor och anmälan:

Lars Gunther gunther@keryx.se 0708 – 73 63 45