Månad: maj, 2013

Gud skaparen, tonårsandakt 2013-05-22

Gud har skapat världen

Upp 4

11Du, vår Herre och Gud, är värdig
att ta emot härligheten och äran och makten.
Ty du har skapat världen,
och genom din vilja blev den till och skapades den.

Kol 1

15Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, 16ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. 17Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. 18Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 19ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

Ps 104

24Otaliga är dina verk, o Herre!
Med vishet har du gjort dem alla,
jorden är full av vad du skapat.
25Där är havet, det väldiga, vida,
med en myllrande skara utan tal
av djur både stora och små.
26Där stävar skeppen fram, där är Leviatan,
som du skapat till att tumla om i djupet.

Gud har skapat människan

1 Mos 1

26Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 27Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 28Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

1 Mos 5

1Detta är Adams släkttavla. Då Gud skapade människan gjorde han henne lik Gud. 2Som man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa när de skapades.

Gud har skapat dig

Ps 139

13Du skapade mina inälvor,
du vävde mig i moderlivet.
14Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,
15min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.
16Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.
17Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.
18Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,
når jag till slutet är jag ännu hos dig.

Skaparen bör tillbes

Ps 86

8Herre, bland gudarna är ingen som du,
inga gärningar är som dina.
9Alla de folk du har skapat
skall komma och tillbe inför dig, Herre,
och de skall ära ditt namn.
10Ty du är stor, du gör under,
du ensam är Gud.

Ps 95

1Kom, låt oss jubla till Herrens ära
och hylla vår klippa, vår räddning!
2Låt oss träda fram inför honom och tacka,
hylla honom med sång och spel!
3Ty en stor Gud är Herren,
en stor konung över alla gudar.
4I hans hand är jordens djup,
och bergens toppar är hans.
5Hans är havet, som han har gjort,
och fasta landet, som hans händer format.
6Kom, låt oss falla ner och tillbe,
knäböja inför Herren, vår skapare,
7ty han är vår Gud
och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Gud skapar en ny värld

Jes 66

22Liksom den nya himmel och den nya jord
som jag skapar skall bestå inför mig,
säger Herren,
så skall er ätt och ert namn bestå.
23Nymånadsdag efter nymånadsdag,
sabbat efter sabbat
skall alla människor komma och tillbe mig,
säger Herren.

Trons hur, vad, vem

 1. Vad är tro som ger bönesvar, vad är tvivel som stoppar det?
 2. Hur och när kommer bönesvar?
 3. Bönens kraft är inte bedjarens kraft, utan vem jag tror på

Ljudfil: trons hur-vad-vem (mp3 på 36,4 MB)

Psalm 13: En bön i ångest

1För körledaren. En psalm av David. 2Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? 3Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera? 4Se på mig, svara mig, Herre, min Gud! Ge ny glans åt mina ögon, låt mig inte somna in i döden, 5låt inte min fiende säga att han besegrat mig, mina ovänner jubla över mitt fall.

6Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Inte helt ovanliga känslor

Bedjaren

 • Känner sig bortglömd.
 • Känner ingen närhet till Gud. Guds ansikte är dolt. Jfr. ”Herren vände sitt ansikte till dig”
 • Ältar. Tankarna mal.
 • Känner en långvarig rädsla.

Påklistrat happy end?

Bönen har tre delar:

 1. Beskrivning av den egna våndan
 2. Önskemålen formuleras om vad Gud ska göra
 3. Uttryck för förtröstan

Vad kom de uttrycken ifrån? Påklistrade?

 • Trotsets tro. Trotsets lovsång! ”Mitt hjärta ska jubla…”
 • Viljeinriktning: ”Jag vill sjunga till Herrens ära…”
 • Det andliga genombrottet. Böneprocessen leder fram till den inre förvissningen.

Trons första steg är att vänta på Herren, en aktiv, åkallande, väntan. Att med 1917 års ord ”förbida” Herren.

”Keep pressing on” – trots att känslan kanske är allt annat än trosfrisk. Just do it!

Hellre en ärlig bön fylld av tvivlande känslor, än en påklistrat trosviss bön.

Två slags tvivel

Tvivel som handling, som får dig att tappa inriktningen – dåligt tvivel.

Tvivel som känsla, som får dig att känna ovisshet – ett relativt ofarligt tvivel!

Bekämpa inte tvivlande känslor, fortsätt söka Gud, fortsätt kämpa!

Guds allmakt tar omvägar

Fil 2:5-11

5Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. 6Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud 7utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa 8gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. 9Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, 10för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, 11och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Gud är en judoka, inte en sumobrottare

Sumobrottare – stora killar som bufflar bort den andre ur ringen.

Judons kärna: seiryoku zen’yō (maximal effekt, minimal ansträngning). Att vinna genom att utnyttja motståndarens kraft.

En Gud som avstår, snarare än bemäktigar sig.

Först avstår Gud kontrollen över den värld Han skapat.

Han lämnar plats för världen, utanför sig själv.

Gud lämnar plats för oss att råda och den fullmakten återtas inte när vi missbrukar den.

Gud vinner genom att gå in under lidandets villkor.

Owe Wikström:

Allt prat om att det skulle finnas en mening i lidandet tror jag leder fel. Vissa saker är helt meningslösa, även för en kristen människa, även för Jesus. Talet om att Gud aktivt skulle vilja det onda är cyniskt – en sån arrogant världsfurste måste man tillbakavisa. Att Gud passivt skulle se på när ondskan drabbar verkar än värre. Och en Gud som är kastrerad eller handlingsförlamad inför ondskan är sämre än en livslögn.

Jag vet att det jag nu säger kan uppfattas att undvika grundfrågan, men själv finner jag ingen mening i det onda. Däremot tror jag (jag vet inte, utan litar på en aning) att mitt tvivel delas av en som – tillsammans med mig – säger ”Min Gud, Min Gud varför har Du övergivit mig?” En frågande frälsare verkar existentiellt trovärdigare än en lycklig. Jag gillar långfredagarnas råa tomhet, den är nära min egen. Kristus erbjuder inga svar för mitt intellektet utan en tillit i det svåraste. Men sådant kan bli cynism att säga – ”Gud är ju snäll kära vän!” Det är snarare en upptäckt som den kan göra som i tomheten långsamt närmar sig Mannen som var övergiven av alla – även av Gud.

Lidandets problem i världen är inte av den arten att Gud skulle kunna knäppa med sina allsmäktiga fingrar och trolla bort det.

Gud besegrar ondskan genom sin ödmjukhet, inte genom sin allmakt.

Så om vi går tillbaka till den tvivlande bedjaren, så gäller det som sanning att just den känslan, att vara bortglömd och långt borta från Guds närvaro – det är bara en känsla. Just där har Jesus också varit, just där är Jesus med dig!

Heb 4:15-16: Frimodigt söka Gud om hjälp

15Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. 16Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Det andliga genombrottet

Oroa dig inte för dina tvivlande känslor. Låt dem inte hindra dig att söka Gud.

En andra halva av hymnen i Filipperbrevet: Jesus är upphöjd!

Jesu namn är större än namnet på det som gör dig orolig. Jesu namn är större än namnet på det som orsakar ditt lidande. Jesu namn är större än vår rädsla och våra sjukdomar.

Tre modeller för andligt genombrott:

 1. Att vänta på Herren och sedan kommer svaret drastiskt. Ofta i två steg: (1) inre förvissning. (2) yttre verklighet.
 2. ”Claiming” – att kortsluta processen och gå direkt till förvissningen, som om det vore den som orsakade genombrottet.
 3. Det gradvisa. Gud kan hjälpa i mindre steg, som jag talade om sist, men också: Gud har mer att ge!

Exemplet när jag fick förbön i Habo av Krister Lindberg, men det var sedan jag väl låg på golvet och fick ytterligare förbön av en äldstebroder i pingstkyrkan som jag fick det stora vidrörandet!

Företrädande och förmedlande förbön

Lämna utrymme för genombrottet genom att be för varandra med handpåläggning och bruk av Andens gåvor.

Förbön som ”intercession” – att företräda någon annan inför Gud.

Förbön som ”ministry” – att förmedla från Gud till någon annan.