Månad: april, 2013

Hur hjälper Gud oss? Tonårsandakt 2013-04-24

Olika sätt Gud hjälper oss

Stanna inte för länge på varje punkt. Poängen med detta studium är att visa hur Gud kan hjälpa oss på olika sätt. Den andra poängen är att tro behöver kombineras med tålamod och uthållighet. Tro är inte främst en känsla, utan tro är att inte ge upp, även när det känns motigt!

Fil 4:6

 • Varför tror ni Paulus nämner tacksägelsen först? (Heligt trots)
 • Kan man alltid tacka Gud?
 • Lovar Gud ge oss allt vi önskar oss?
 • (Ledande fråga): Tror ni att detta funkar om man ber som en ”punktinsats”, eller tror ni att det är vad som sker över tid om man lever och ber enligt det här mönstret?

Inre frid. Allt yttre är oförändrat, men jag är inte densamme.

Oron är inte utplånad, men vi har ett skydd som gör att den inte kontrollerar oss.

1 Mos 50:15-20

 • Kommer ni ihåg berättelsen om Josef och hans bröder (i stora drag)?

Ingen liten orätt: Josefs bröder hade sålt honom som slav

Positiva spinoff-effekter kan utvecklas ur de mörkaste upplevelser.

Luk 10:33-25

 • Varför hällde samariern olja och vin i såren? (Det sågs som naturliga läkemedel.)
 • Varifrån kommer Europas sjukhus ifrån början? (De kristna klostren.)

Vi blir botade eller hjälpta genom försynen (naturliga medel)

2 Kung 20:4-7

Fikonkakan sågs också som ett naturligt läkemedel.

 • (Ledande fråga:) Blir kungen (Hiskia) botad bara genom en naturlig process?

Kombinerade faktorer.

Mark 8:22-25

 • (Ledande fråga:) Måste vi tänka oss Guds ingripande som något omedelbart?

Det gradvisa botandet.

Ibland har bönen en ketchupeffekt: Inget händer, inget händer… Sedan kommer allt!

Apg 3:1-10 (i mån av tid, annars nämner ni bara helt kort att det finns omedelbara under också)

Lägg märke till orden ”med ens” och ”med ett språng”.

Det mirakulösa. Guds Andes dynamit! (Kraft heter dynameis på grekiska.)

Joh 11:25-26

Uppståndelsen är det slutliga svaret på våra lidanden och problem. Allt annat är provisoriska lösningar.

 

Har någon gjort egna erfarenheter av något av detta?

Predikan 2013-04-21: Kamp utan kramp

Livet med Gud handlar om att finna trygghet och vila, men också om att kämpa en god kamp. Predikan kommer handla om hur dessa två delar av livet kan förenas. Speciellt ska vi fokusera kampen mot sjukdom.

Lyssna på predkan (MP3-fil om 58,7 MB)

En tuff vecka, ett tufft år

För oss i församlingen och vår närhet.

För mig personligen (inte senaste veckan, men senaste året). Mitt livs största och viktigaste bön har inte blivit besvarad (ännu)!

För världen. Boston. Gigantisk explosion i Texas. Och amerikanarna är lyckligt lottade globalt sett. Vår systerkyrka i Indien rapporterar om den värsta torkan i mannaminne i regionen Maharashtra.

Texter

Matt 11:28-30

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.

1 Tess 5:8

Men vi som tillhör dagen skall vara nyktra och iföra oss trons och kärlekens rustning och ha hoppet om frälsning som hjälm.

2 Tim 2:3

Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus.

Psalt 147:1-6a

Det är gott att sjunga vår Guds lov,
lovsång är skön och ljuvlig.
Herren bygger upp Jerusalem
och samlar det skingrade Israel.
Han ger läkedom åt de förtvivlade,
han helar deras sår.
Han bestämmer stjärnornas antal
och ger dem deras namn.
Vår Herre är stor, hans kraft är väldig,
hans vishet är utan gräns.
Herren stöder de svaga.

1 Thess 2:17-18

Bröder, när vi nu för en tid har varit skilda från er, till kroppen men inte till själen, hur har vi inte saknat er och gjort allt för att få se er igen. Vi har verkligen försökt komma till er – jag, Paulus, mer än en gång – men Satan har hindrat oss.

Framgångsteologi

Vi är alla framgångsteologer – ingen av oss tackar nej till medicinsk hjälp med hänvisning till att Gud skulle vilja att vi vore sjuka och lidande.

Så varför blev framgångsteologin kontroversiell.

 • Sjuka kom att skuldbeläggas för att de brast i tro. Ett arv från 50-talets helandeväckelse. Evangelisten måste framstå i god dager.
 • En mekanisk syn på trons dynamik. ”Point of contact”, sedan bekänna att man blivit helad. Att be igen = otro.
 • En överdriven syn på hur mycket vi kan få ut av Guds välsignelse här och nu.

Men är den sunda hållningen en total reträtt?

Att finna vila i Gud, men inte kämpa i Andens kraft mot sjukdomen?

Jesus ogillade sjukdom

Han botade alla som bad honom. Även de vars ombud hade vacklande tro.

Han lärde oss be:

 • Ske din vilja på jorden – för till skillnad från i himlen så sker inte Guds vilja här.
 • Låt ditt rike komma! En krigsmetafor. Guds rike invaderar mörkrets rike.

Jesus behandlar sjukdom på samma sätt som Han behandlade orena andar. Jesus talade strängt till febern i Petrus svärmor!

Jesus var inte kalvinist: ”Din sjukdom orsakad och designad av Gud”, säger John Piper, men det är inte vad Bibeln lär.

Varför blir då inte alla friska?

Jesus hade Anden utan mått.

Genom oss verkar Anden efter mått. (Rom 12:3; Ef 4:7 ”enligt mått” i grekiskan; Ef 4:16).

Anden är ett förskott av vad som ska komma, men inte fullkomningen.

Det finns ebb och flod, säsonger av riklig andeutgjutelse och perioder av torka. Jfr Luk 5:17.

En miljö av otro är inte brist på tron som känsla. I Nasaret försökte de döda Jesus.

Trots det botades några. Mark 6:5

Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem.

Predika ursäkter eller predika det möjliga?

Vad är det värsta som kan hända när vi ber? Ingenting!

Det värsta är om inget händer.

Bön kan bara göra saker bättre!

Mindre allvarligt sjuka personer som får reda på att någon ber för dem kan bli sjuka av oron. Varför? För att vi har i västerlandet en kultur där vi bara ber för varandra när någon står inför döden.

Avdramatisera bönen genom att be för allt. Också det lilla!

Bönen kan också väcka hoppet till liv och att bära ett brutet hopp, det kan bli jobbigt.

Bättre låta bli att spänna bågen, än att lyssna till den sträng som brast? (Travesti på Heidenstam, vars dikts ursprungliga budskap vi helst bör glömma!)

Kommer inte bönesvaret som du tänkt dig, så gräla på Gud om det då!

Sluta vara så ”from” när du ber!

Vila i kampen

Livet är mer än denna batalj. Vad har du i övrigt? Vad kan du i övrigt?

Paulus gjorde något annat än att åka till Thessaloniki.

Växla mellan strid och återhämtning. Ibland vid fronten, ibland på permission.

Att våga be de böner vi blir djupt besvikna när bönesvaret inte kommer som vi hade tänkt och inse att Gud inte övergivit dig!

Paulus kunde säga att satan hindrat honom åka till Thessaloniki, utan att världen gick under (eller att han tappade understödjare).

Du är inte ensam

Om du inte orkar kämpa själv, låt andra kämpa åt dig!

Jak 5:13-16

Får någon av er lida skall han be; är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer. Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.

Folkbibelns mer bokstavliga översättning av vers 15a

Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom.

Några frågor till texten:

 1. Vad ska du göra om du får lida? (Inte sjunga glädjepsalmer!)
 2. Vad ska du göra om du är glad?
 3. Vad ska du göra som sjuk? Ta hjälp av andra! (Av vem?)
 4. Vem ska be i tro? De äldste, inte den sjuke!
 5. Har alla sjuka syndat? Ja, i strikt teologisk mening (Rom 3:23), men inte enligt texten: ”Har han syndat”, d v s där finns ett ”om”.
 6. Är helande det slutliga svaret på vår sjukdom? Nej. uttrycket Herren skall resa upp honom är medvetet dubbeltydigt. Här och nu (ur sjuksängen) och i framtiden, då de döda uppstår.

En av få arbetsbeskrivningar i Bibeln på vad en församlingsledare ska göra!

Prayer in proximity – vi räcker Andens kraft till varandra.

Olika sätt att vinna seger

 • Inre frid. Allt yttre är oförändrat, men jag är inte densamme. Wimber (sid 40): Inte total frånvaro av oroskänslor!
 • Positiva spinoff-effekter. Vi fick Thessalonikerbrevet! Men också Harold Kushners ord: ”Jag önskar jag vore en sämre rabbin”, d v s acceptera att det finns en förlust, såväl som en seger i detta.
 • Vi blir botade eller hjälpta genom försynen (naturliga medel)
 • Det gradvisa botandet genom kombinerade faktorer
 • Det mirakulösa. Guds Andes dynamit!
 • Uppståndelsen. ”Hoppet om frälsning”.

Ställ inte dessa mot varandra!

Gör inte teologi av erfarenheter.

Exemplet Joni: De som bad om helande stannade inte kvar. Deras beteende var klandervärt. Hon upplevde friden och såg spinoff-effekterna. Hon upptäckte Jesus på ett levande sätt efter sin olycka.

Exemplet Mari Lorner: Botad av läkekonsten, men brottades med Gud under tiden. Fann frid och mening.

Exemplet David Watson: Ända ”in i kaklet” (han dog). Eller Roger Forster: ”I’d rather lose my son fighting.” (Sonen blev frisk)

Exemplet Jennifer Rees-Larcombe: Första boken ”Jag blev inte helad”. Andra boken översattes aldrig till svenska: Unexpected Healing. Hon blev helad när en vanlig okänd medkristen bad för henne.

Exemplet Jean Neil: Helad när en ”känd” predikant (Bonnke) bad för henne.

Släpp inte taget

Inte ens Jesus botade alla ögonblickligen.

Från boken Testing Prayer, sid 188: En kvinna slogs mot sin sjukdom mellan år 2002 och 2004 och blev helad efter att ha fått förbön 49 gånger under ett ”bönemaraton”.

Från boken Healing: Fiction, Fantasy or Fact?

 • 867 hade fått förbön om fysiskt helande under Wimberkonferensen i Harrogate
 • 32 % (277) svarade att de blivit helt helade, eller helade i hög grad
 • 50,5 % av de som fått förbön för inre helande svarade att de blivit helt helade
 • 68 % av de som sökt hjälp att bli befriade från orena andar (ansättelse, snarare än besättelse) uppgav att de blivit helt befriade

Men här kommer siffran jag uppskattar mest av allt: Noll d v s ingen av de 42 % som sade sig ha fått inget eller bara lite helande kände någon andlig stress eller någon besvikelse.

Hur kommer detta sig?

 • Sättet man gick till väga på. Stressfriheten, inget skuldbeläggande, etc.
 • Man bad för personer, inte åkommor.
 • Gudsmötet är viktigare än att bli frisk.

Gudsmötet

Anonyma bönesvar, det vill säga när den som blivit hjälpt inte fattat att avsändaren är Gud, de kan ha sitt värde. Men Guds viktigaste gåva till oss är Sig Själv.

Gud vill bota, kanske redan här och nu, men när Gud botar, så vill Han inte bara göra dig symptomfri, utan också att du ska få ett gudsmöte. Poloma (sid 88) skriver om pentekostal/karismatisk syn på helande:

Healing ”works” first and foremost as a spiritual experience; physical and social-emotional changes are hoped for, but secondary, aspects.

Summa summarum

Kamp utan kramp handlar om att våga allt och inte bli besviken när man upplever besvikelser!

Han går aldrig förbi dig

(Malin Zimmergren sjöng denna på gudstjänsten)

Bonusmaterial

1000 Generations: You Fail Us Not

Testing Prayer: Science and Miraculous Healing – Candy Gunther Brown at Boston College

På Lars Gunthers privata blogg finns ett utdrag ur hans uppsats, där han gör en fördjupning om att smörja någon med olja i samband med bön.

 

Systemskifte pågår

Guntorps missionsförsamling byter till WordPress.

Vår gamla webbplats har arkiverats.